De opstand van de natuur

Een geschiedenis van de Kleine IJstijd (1570-1700) en het ontstaan van het moderne Europa

Philipp Blom

Gebonden:
30.99

Synopsis

Samenvatting

Aan het einde van de zestiende eeuw werd Europa getroffen door een ‘kleine ijstijd’, die duurde tot het begin van de achttiende eeuw. De gemiddelde temperatuur daalde enkele graden, de winters werden koud en lang, rivieren en meren bevroren en de zomers waren onstuimig, met extreme stormen en onweer.

Overal mislukten oogsten en leden mensen honger en kou. Niet alleen boeren maar ook landeigenaren raakten verarmd. Het agrarische, feodale fundament van Europa brokkelde af en er ontstonden nieuwe vormen van economische activiteit in de steden. En met de opkomst van de stedelijke, industriële samenleving kwam ook een nieuwe vorm van denken op: de verlichting was geboren.

Aan de hand van ooggetuigenverslagen brengt Philipp Blom deze historische omwentelingen in een wervelend verhaal bijeen. Maar hij trekt ook de parallel met vandaag: de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder – kunnen we de gevolgen overzien? Wat vermag de politiek? En kunnen we leren van het verleden?

Specificaties

ISBN:9789023448228
NUR:680
Type:Gebonden
Auteur(s): Philipp Blom
Vertaler: Wil Hansen
Prijs:30,99
Aantal pagina's:320
Uitgever:De Bezige Bij
Verschijningsdatum:21-04-2017

Specificaties

ISBN:9789023449089
NUR:680
Type:E-book
Auteur(s): Philipp Blom
Vertaler: Wil Hansen
Prijs:9,99
Aantal pagina's:2751071
Uitgever:De Bezige Bij
Verschijningsdatum:02-05-2017

In de pers

'In dezelfde zwierige stijl geschreven als zijn voorgaande boeken 'anekdotisch' zoals hij het zelf noemt.' Het Parool
'Blom schrijft met vaart, hij weidt graag uit en schuwt een eigenzinnige mening en een verreikende verklaring niet.' Nederlands Dagblad
'Goed verteld relaas over de mooiste varia uit de koudste periode in de laatste duizend jaar.' Nederlands Dagblad
' De opstand van de natuur is een goed leesbaar boek. Blom formuleert soepel en beeldend, met vaak fraaie anekdotes en invalshoeken. Zijn kritische toon is bijzonder aangenaam.' NRC Handelsblad/NRC Next
'Meeslepend slotstuk.' NRC Handelsblad/NRC Next
'Het is een fraai boek dat de Duitse historicus Philipp Blom heeft geschreven, met speciale aandacht voor Nederland als wegbereider van de vroegmoderne tijd.' Elsevier
'De waarde van Bloms boek is dat het op een vermakelijke wijze het grote historische belang van het klimaat en de veranderingen daarin voor een groot publiek toegankelijk maakt.' Kleio
'Een knappe geschiedenis over de maatschappelijke gevolgen van de kleine ijstijd.' Humo

Gerelateerde artikelen