Manuscripten

Uitgeverij De Bezige Bij ontvangt uw manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. U kunt uw manuscript e-mailen naar manuscripten@debezigebij.nl.

Voorwaarden:

  1. regelafstand 1,5;
  2. voorzie het manuscript van een heldere synopsis van maximaal 2 pagina’s waarin het boek kort samengevat wordt;
  3. voorzie het manuscript van een begeleidende brief waaruit blijkt wie de auteur is en wat de opzet van het boek is.

Voorts is de gang van zaken als volgt: uw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, nemen wij enkel contact met u op indien wij mogelijkheden zien voor een samenwerking of om meer informatie te vragen.