Geschiedenis

Het heden is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Niets leert ons meer over het hier en nu dan de gebeurtenissen die mens en maatschappij gevormd hebben, dan datgene wat de loop van de geschiedenis veranderde. Of die geschiedenis zich nu herhaalt of niet, we kijken naar wat verstreken is voor hoop en inspiratie, maar ook om ons te behoeden voor wat kan komen.

Van grote namen die iedereen uit de geschiedenisles kent tot personen die pas lang na dato hun plek in de historie claimen, en van vergeten veldslagen tot obscure ontstaansgeschiedenissen: deze boeken nemen je mee naar wat voorafging. Wat toen plaatsvond wordt herontdekt, en vergeten verhalen komen opnieuw aan het licht. Stuk voor stuk hebben deze boeken het vermogen ons inzicht in het verleden voor altijd te veranderen, om zo meer over het nu – en de mogelijkheden van de toekomst – te weten te komen.