Biografieën

Hoe vat je, met alle pieken en dalen, ontwikkelingen en strubbelingen, voor- en tegenspoed, een mensenleven samen? Hoe kom je tot de essentie van een bestaan? Hoe omspan je karakter, geest, leven en lichaam?

Of het nu om hun eigen leven of dat van een ander gaat, ver of dichtbij: deze auteurs hebben zich eraan gewaagd de complexiteit van de mens in woorden uit te drukken en de ware persoon te onthullen. Geen oppervlakkige beschrijvingen, maar diepteonderzoek naar wie deze individuen daadwerkelijk zijn of waren in elke laag van hun bestaan. De biografen weten te inspireren, te motiveren, en te fascineren door uitzonderlijke, onverwachte of onbekende levensverhalen te vertellen. Of zij de mens achter het publieke masker blootleggen of het bestaan van een onbekende openbaren, het doel blijft hetzelfde: hun hoofdpersoon van alle kanten belichten, en je zo een spiegel voor te houden.