Filosofie

Filosofie lijdt onder het stigma moeilijk en ongrijpbaar te zijn, maar het ‘houden van wijsheid’ schuilt in iedereen. We zijn naarstig op zoek naar antwoorden op de meest uiteenlopende vragen, om zo zin te geven aan ons menselijke bestaan. Hoewel een eenduidig antwoord vaak uitblijft, is het de zoektocht ernaar die ons vaak onverwachts tot inzichten brengt. In de filosofie is de weerslag van deze zoektocht te vinden, die voor iedereen heel persoonlijk is, maar altijd universele echo’s kent.

Deze filosofische – in het breedst van de zin – auteurs durven te vragen en te bevragen, ze durven alles, ook zichzelf, in twijfel te trekken. Ze observeren, bestuderen, analyseren en bekritiseren wat zij zien, ruiken, voelen, proeven en horen. Ze broeden, bezinnen en bespiegelen, maar bieden zonder uitzondering perspectief. De filosofie is niet altijd definitief, en toch: deze boeken laten zien dat echte wijsheid niet in het antwoord te vinden is, maar in de vraag.