‘Revolusi’ van David Van Reybrouck verschijnt op 26 november 2020

Reybrouck over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, zal op donderdag 26 november bij Uitgeverij De Bezige Bij verschijnen.

Vijf jaar lang werkte Van Reybrouck aan zijn monumentale Revolusi. Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de laatste nog levende getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op verafgelegen eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek tal van nieuwe verhalen aan het licht. De veelheid aan perspectieven en herinneringen weeft Van Reybrouck samen tot het aangrijpende verhaal van de Indonesische onafhankelijkheid. Zo toont hij hoe een nieuwe wereld vorm kreeg: in bloed, in pijn, met hoop.
De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.

Alle verzoeken voor David Van Reybrouck kunnen worden ingediend bij Uitgeverij De Bezige Bij.

Voor pers en promotie

Voor alle publieke optredens in Nederland en Vlaanderen: