Moeten wij van elkaar houden?

Het populisme ontleed

Bas Heijne

Paperback:
16,99

Synopsis

Samenvatting

Gelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid, solidariteit – keer op keer worden mensen die deze abstracties hoog in het vaandel hebben staan, ontmaskerd als akelig hypocriet, als zogenaamd hoogstaande geesten die er een dubbele moraal op na houden. Daartegenover staan nu bij uitstek menselijke behoeftes: verwantschap, eigenheid, trots. Dat gaat gepaard met een verlangen naar een zuivere gemeenschap: Restore America, Trots op Nederland, Mut zur Heimat! Wat onder vuur ligt is het naoorlogse humanisme zelf.
Waar komt de even heftige als wijdverbreide reactie tegen de geloofsartikelen van de westerse democratieën vandaan? Waarom denken steeds meer mensen dat hun vrijheid alleen gewaarborgd kan worden door het inperken van de vrijheid van anderen? Waarom staat de taal van de rechtstaat machteloos tegenover de taal van het populisme? Moeten de idealen van de Verlichting opnieuw tegen het licht worden gehouden?
Een persoonlijke analyse van wat misschien wel het grootste vraagstuk van deze tijd is: de verstoorde verhouding tussen individu en samenleving.

'Wat hebben we met elkaar te maken, wat zijn we elkaar verschuldigd? En: moeten we van elkaar houden? Zo ja, hoe dan?'

Specificaties

ISBN:9789023435877
NUR:323
Type:Paperback
Auteur(s): Bas Heijne
Prijs:16,99
Aantal pagina's:128
Uitgever:De Bezige Bij
Verschijningsdatum:01-04-2011

Specificaties

ISBN:9789023465928
NUR:323
Type:E-book
Auteur(s): Bas Heijne
Prijs:9,99
Aantal pagina's:144
Uitgever:De Bezige Bij
Verschijningsdatum:14-06-2011

In de pers

‘Wij raden heel Nederland aan om in een zijvakje van de vakantietassen het dunne boekje Moeten wij van elkaar houden? van Bas Heijne te steken. Meer Nederland dan deze 143 bladzijden heeft u in juli en augustus niet nodig.' Vrij Nederland
‘Briljant stilist, een ware opvolger van zijn ‘peetvader’ H.J.A. Hofland’ Henri Beunders in De Groene Amsterdammer
‘De kracht van Heijnes boek zit hem in het waarmaken van de ondertitel. Hij ontleedt het populisme, en weet op knappe wijze te verduidelijken waarom de nieuwe politiek zoveel weerklank vindt.’ Trouw
‘Bas Heijne verklaart het succes van Wilders: hij weet waar de pijn zit bij de ‘weldenkende elite’.' Financieele Dagblad
'Lezenswaardig betoog.' de Volkskrant
'Intelligente analyse en een welsprekende bovendien. Heijne is gezegend met een stijl om jaloers op te zijn.' Nederlands Dagblad
'Bas Heijne heeft zich ontpopt tot de belangrijkste commentator in Nederland. Zijn essay Moeten wij van elkaar houden? kan niet ongelezen blijven door wie zich maatschappelijk betrokken noemt.' 8weekly.nl
Het artikel in NRC Handelsbladdat de aanzet vormde tot Moeten wij van elkaar houden? werd op de website van die krant binnen één week meer dan 110 000 keer gelezen.
Over eerder werk: ‘Heijne geeft het humanisme zijn tragiek terug door de monsterlijke en afgrondelijke kanten van de mens niet te ontkennen.’ Carel Peeters, Vrij Nederland
‘In elk woord dat Heijne noteert laat hij de geschiedenis en de literatuur klinken. Zijn stijl is scherp, maar ook elegant en transparant.’ De Standaard
‘Heijne legt op een indrukwekkende manier de vinger aan de pols van een door velen als ziek of verziekt beschouwde samenleving.’ – Juryrapport Henriette Roland– Holstprijs