De mislukkingskunstenaar

Willem Frederik Hermans. Biografie, deel 1 (1921-1952)

Willem Otterspeer

Gebonden:
49,90
De mislukkingskunstenaar
De mislukkingskunstenaar

Synopsis

Samenvatting

Hoewel hij zei weinig fiducie te hebben in de biografie, besefte Willem Frederik Hermans heel goed dat ook zijn eigen leven onderwerp zou worden van studie. Mede daarom legde hij een immens archief aan, waarin hij alles bewaarde over wat hij schreef, las, zag en meemaakte. Biograaf Willem Otterspeer heeft zich op meticuleuze wijze door dat archief heen gewerkt teneinde het leven van een van onze grootste romanschrijvers te reconstrueren. In dit eerste deel voert Otterspeer zijn lezers langs de belangrijkste episoden uit de eerste helft van Hermans’ leven: zijn vroege jeugd, zijn schooltijd, de oorlog, de eerste schreden in de literatuur, zijn liefdesleven, zijn reizen naar Canada, Spanje en Parijs. Behalve een nauwgezette voorstelling van een leven, biedt De mislukkingskunstenaar ook een nieuwe en belangwekkende visie op deze schrijver. Een schrijver die gevangen zat in zijn eigen ambitie om ‘alles’ tot stand te brengen. Een schrijver die gedoemd was onder die ambitie te bezwijken. Een schrijver, voor wie de mislukking het belangrijkste motief van zijn leven en werken werd.

Specificaties

ISBN:9789023476610
NUR:321
Type:Gebonden
Auteur(s): Willem Otterspeer
Prijs:49,90
Aantal pagina's:800
Uitgever:De Bezige Bij
Verschijningsdatum:26-11-2013

Specificaties

ISBN:9789023479215
NUR:321
Type:E-book
Auteur(s): Willem Otterspeer
Prijs:9,99
Aantal pagina's:840
Uitgever:De Bezige Bij
Verschijningsdatum:25-11-2013

In de pers

‘Aangrijpend, scherp en overtuigend portret van Hermans.’ **** de Volkskrant
‘De mate waarin Otterspeer zich heeft ingegraven in het werk van Hermans is bewonderingswaardig. Een schatkamer voor Hermansliefhebbers.’ NRC Handelsblad
'Een rijk boek.' Vrij Nederland
' De mislukkingskunstenaar is een met vaart en gevoel voor stijl geschreven goudmijn, een kloeke biografie over een schrijver die alijd en overal herrie schopte en als het erop aankwam alleen loyaal was aan zichzelf.' Nederlands Dagblad
De mislukkingskunstenaar is geschreven met veel flair en gevoel voor afwisseling. Otterspeer schakelt tussen de biografische feiten, uitweidingen over Hermans' vakgebied als wetenschapper, de literatuur en de liefde.' De Standaard
Willem Otterspeer heeft slag van puntige formuleringen. De grote kracht van Otterspeers boek zit hem in de afgewogen en psychologisch subtiel beredeneerde manier waarop hij laat zien hoezeer Hermans het product van zijn afkomst was en bleef. De biograaf is een gedreven verteller, een meer dan bekwame stilist en hij beschikt over de durf om het leven en werk van zijn personage in te ramen binnen een ferm uitgesproken visie. Otterspeer is bereid om zijn personage neer te zetten als een mens, compleet met alle beperkingen en eigenaardigheden. Trouw

Gerelateerde artikelen