Willem Frederik Hermans, Volledige Werken

2005-2022

Ja, u leest het goed: het uitgeven van alle teksten van Willem Frederik Hermans, van zijn eerste publicatie in de schoolkrant in 1934 tot zijn laatste toespraak bij de voltooiing van Multatuli’s Volledige Werken in 1995, heeft precies zeventien jaar geduurd. En zoals het hoort bij zo’n magnifieke uitgave, is over elk detail nagedacht. Dat begint bij de vormgeving: de herkenbare beelden van René Magritte op de publiekseditie, en de klassieke witte cassette van de luxe-uitgave waarop de rode accenten in het oog springen. Achter die ontwerpen gaan hele werelden schuil, niet alleen omdat wat Hermans schreef zo divers is – iedereen kent De donkere kamer van Damokles en Mandarijnen op zwavelzuur, maar in de 24 delen zijn ook zijn thrillers, zijn foto’s en collages, en zelfs een kinderboek terug te vinden –, er openbaart zich tevens een onvoorstelbare editiegeschiedenis in. Ook daar was elk detail van belang: bij alle teksten is teruggegaan naar de bron, om vervolgens, veelal via handgeschreven correcties die door Hermans in zijn eigen boeken werden aangebracht, uit te komen op een definitieve en wetenschappelijk verantwoorde vorm, volgens een adagium van de auteur zelf: ‘Ik zou willen dat alle oude drukken van boeken die in verbeterde vorm herdrukt zijn, als bij toverslag tot stof uiteenvielen, ook al gaat het maar om een komma.’

Zeventien jaar, 24 delen – het was een uniek en monumentaal uitgeefproject, maar alle komma’s staan nu op hun plek, en het stof van de oude drukken is neergedaald in vaste vorm: de Volledige Werken zijn compleet, en voor iedereen, van teksthistoricus tot middelbare scholier, van Hermans-connaisseur tot Hermans-nieuweling, in de meest perfecte vorm te lezen.