David Van Reybrouck houdt de 50e Huizingalezing

David Van Reybrouck houdt op vrijdag 10 december de 50e Huizingalezing in de Pieterskerk in Leiden.

Over de lezing
Hoewel de belangstelling voor kolonisatie de laatste jaren overal in het Westen groeiende is, beperkt die zich meestal tot het historische kolonialisme. De manier waarop we vandaag de toekomst koloniseren krijgt nauwelijks aandacht. Nochtans gebeurt dat met dezelfde meedogenloosheid en
kortzichtigheid als waarmee in vroeger tijden andere werelddelen werden ingenomen. Tijdens de 50ste editie van de Huizingalezing staat David Van Reybrouck stil bij de manier waarop de mensheid momenteel toekomstige generaties plundert en verknecht. Het geweld beperkt zich bovendien niet alleen tot mensen, maar treft al het leven op aarde. Hoe kunnen we ons een betere toekomst herinneren?

Praktische informatie
De lezing vindt plaats in de Pieterskerk, Pieterskerkhof 1A, 2311 SP Leiden. De deuren van de Pieterskerk gaan open om 19:15 uur, start van de lezing is om 20:00 uur. Bezoekers ontvangen een boek met de tekst van de lezing en een drankje na afloop. Entree: € 19,50 (1e rang) /€ 16,00 (2e rang). Let op: Sommige stoelen in de 2de rang hebben een beperkt zicht op het podium. Tickets en meer informatie: www.universiteitleiden.nl/huizingalezin

De lezing ter nagedachtenis van historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945) wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, en sinds 2014 ook door EW magazine. De lezing heeft een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De lezing van Van Reybrouck is de 50e Huizingalezing. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Gerelateerde artikelen