Oliver Sacks

Oliver Sacks

Oliver Sacks (1933-2015), befaamd neuroloog, wetenschapper en arts, verwierf internationale roem met zijn populairwetenschappelijke boeken over de belevingswereld van zijn patiënten. Hij is de auteur van internationale bestsellers als Ontwaken in verbijstering (1973), De man die zijn vrouw voor een hoed hield (1985), Een antropoloog op Mars (1995), Musicofilia (2007), Hallucinaties (2012), Onderweg (2015) en Dankbaarheid (2015). In 2017 verscheen van hem een verzameling nagelaten essays, De rivier van het bewustzijn . In juli 2019 verscheen Eerste liefdes en laatste verhalen met niet eerder gepubliceerde essays uit de nalatenschap van Sacks.