Introductie

© Wim van de Hulst

Yasmine Allas

Yasmine Allas (1967) verliet op jonge leeftijd haar geboorteland Somalië en kwam in 1987 in Nederland terecht, waar zij onder meer als actrice werkte. Ze volgde een toneelopleidin, acteerde bij verschillende gezelschappen en trad op met een soloprogramma. In 1998 debuteerde ze met de succesvolle roman Idil, een meisje. Ook haar tweede roman De generaal...Lees meer

Biografie

Yasmine Allas (1967) verliet op jonge leeftijd haar geboorteland Somalië en kwam in 1987 in Nederland terecht, waar zij onder meer als actrice werkte. Ze volgde een toneelopleidin, acteerde bij verschillende gezelschappen en trad op met een soloprogramma. In 1998 debuteerde ze met de succesvolle roman Idil, een meisje. Ook haar tweede roman De generaal met de zes vingers (2001) werd in de literaire kritiek lovend ontvangen. Nadat zij overstapte naar De Bezige Bij verscheen in 2004 haar derde roman De blauwe kamer, het verhaal van de jonge vrouwen Hedwig en Nikki die samen het verleden van Hedwig proberen te reconstrueren.

Allas schrijft geregeld essays en opiniestukken over de multiculturele samenleving, onder meer in de Volkskrant. Ontheemd en toch thuis (2006) bevat zes essays over hoe zij omgaat met de Nederlandse cultuur, haar achtergrond en eigen overtuigingen. Max Pam schreef over deze bundel: 'Een ongewoon boek met ongewone passages die in het geheugen gegrift blijven. De multiculturele samenleving is voor haar duidelijk geen zaak van zoetsappigheid en evenmin zul je van haar horen dat zij op zoek is naar het vreselijkste aller vreselijkheden: de eigen identiteit.'

In 2010 verscheen haar meest recente roman, die alom goed werd ontvangen: Een nagelaten verhaal. Het gaat over een jonge vrouw die, op uitnodiging van een documentairemaker, voor het eerst terugkeert naar haar geboorteland. Het wordt een emotioneel weerzien, wanneer blijkt dat het land geheel is verwoest en haar verleden daarmee is uitgewist.