Tsjêbbe Hettinga

Tsjêbbe Hettinga

Tsjêbbe Hettinga (1949-2013) groeide op in Burgwerd, een dorp op enkele kilometers van Bolsward. Vanaf 1970 verscheen zijn werk in Fries-literaire tijdschriften en in bundels. Hij maakte naam als dichter-performer op poëzieavonden of bij andere gelegenheden en brak door naar een breder Nederlands publiek na zijn optreden op de Frankfurter Buchmesse in 1993. In 2001 ontving hij de belangrijkste Friese literatuurprijs, de Gysbert Japicxpriis.