Pieter Boskma
© Koos Breukel

Pieter Boskma

Pieter Boskma (1956) is de dichter van een veelgeprezen en rijk oeuvre. In 2010 verscheen Doodsbloei , een van zijn meest gevierde en gelezen werken. Daarna volgden de bundels Mensenhand (2012, Ida Gerhardt Poëzieprijs) en Zelf (2014, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs). In 2016 verscheen Tsunami in de Amstel , zijn veertiende dichtbundel. Daarin wordt de revolutie uitgeroepen en worden grote thema's als liefde, ouder worden en dood verbeeld.
In 2019 verscheen Van de zoon en de zee , een prachtige driestemmige bundel waarin een vader, een zoon en de zee aan het woord komen. Zijn recentste bundel is Het gelijk van honderd tegelijk zingende bossen (2022), waaruit een even grimmig als geestig beeld van onze zelfgenoegzame tijd rijst.