Paul Scheffer
© Foto: Dolph Cantrijn-Hollandse Hoogte

Paul Scheffer

Paul Scheffer (1954) is publicist en hoogleraar Europese studies. Hij was eerder onder meer correspondent in Parijs en Warschau. Sinds 1990 schrijft hij voor NRC Handelsblad . Zijn artikelen verschenen in tal van grote Europese dagbladen. Daarnaast verschenen van zijn hand publicaties als De achteloosheid voorbij. Een Europees engagement (1999) en De greep naar de eeuwige vrede (2000). Voor de VPRO maakte hij de series Wachten op de buren en Leven en Werken . Van 2003 tot 2011 was Scheffer buitengewoon hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij hoogleraar Europese studies aan de universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam. Eind 2013 verscheen Alles doet mee aan de werkelijkheid. Herman Wolf (1893-1942) , het levensverhaal van zijn grootvader en in 2016 verscheen De vrijheid van de grens , over hoe Europa haar grenzenprobleem het beste kan aanpakken.

In 2000 publiceerde Scheffer in NRC Handelsblad zijn geruchtmakende beschouwing ‘Het multiculturele drama’. Hierin beschreef hij hoezeer ‘wij’ en ‘zij’ in Nederland langs elkaar heen hebben geleefd. ‘We koesteren een zelfbeeld,’ schreef hij, ‘waarin verdraagzaamheid en onverschilligheid een merkwaardig verbond aangaan.’ Scheffers aanklacht leidde bij verschijning tot een hausse in de media, en zelfs tot een meerdaags debat in het parlement. Zeven jaar werkte hij aan de verdere uitwerking van zijn ideeën in boekvorm, met als resultaat het veelgelezen en besproken Het land van aankomst (2007). Dit boek vormde de inspiratie voor de film en driedelige tv-serie ‘Land van aankomst’, die Paul Scheffer samen met regisseur René Roelofs maakte.