Marga Minco

Marga Minco

Marga Minco (1920) groeide op in een orthodox-joods gezin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden haar ouders opgepakt; zij wist te ontsnappen en bracht de resterende bezettingsjaren op onderduikadressen door. Ze was de enige van haar familie die de jodenvervolging overleefde, haar ouders, broer en zus kwamen om. Deze ervaring bepaalde in hoge mate haar leven, alsook haar schrijven. 'Ik kom altijd weer op die periode '40-'45 terug, ik wil het vaak niet, maar die jaren hebben mij het hevigst aangegrepen.' En: 'Door te schrijven over mijn leven, heb ik aan mijn leven een bepaalde vorm gegeven. Ik houd mij nu aan die vorm. Ik zie mezelf door de ogen van de schrijver die ik ben geworden.'
Marga Minco was journaliste bij de Bredasche Courant tot zij enige dagen na de Duitse inval in mei 1940 op last van de bezetter werd ontslagen. In 1957 verscheen haar debuut Het bittere kruid, een boek dat zowel in Nederland als daarbuiten grote weerklank vond en waarvoor zij de Vijverbergprijs (de huidige F. Bordewijkprijs) ontving. In de loop der jaren werden er 400.000 exemplaren van verkocht en het werd vertaald in meer dan twintig talen. Hierna volgden De andere kant (1959), Het huis hiernaast (1965), Een leeg huis (1966), De val (1983), De glazen brug (1986, Boekenweekgeschenk), Nagelaten dagen (1996), Storing (2004), Achter de muur (2010, Verzamelde verhalen), alsook een aantal jeugdboeken. Minco ontving voor haar gehele oeuvre in 1999 de Annie Romein-prijs en in 2005 de Constantijn Huygens-prijs.
De onderwerpen van de verhalen, zoals in de bundel Storing (2004) zijn verschillend, maar de stijl is steeds onmiskenbaar die van Minco: ingetogen, precies, en met een maximum aan zeggingskracht. Hoe afwisselend de verhalen ook zijn, vaak komen de oorlogsjaren in beeld: een opmerking of toevallige ontmoeting is aanleiding voor een herinnering, zoals in het verhaal December Blues, over een kortstondige verhouding tijdens de donkere bezettingsjaren. Het onvermogen om je eigen geschiedenis los te laten, dat is en blijft het grote thema in het werk van Marga Minco.

Bij De Bezige Bij verscheen het luisterboek van Het bittere kruid van Marga Minco. Het grootste deel van Minco's werk verscheen bij Uitgeverij Prometheus