Laurence Devillairs
© Catherine Girma

Laurence Devillairs

Laurence Devillairs (1969) is schrijver, filosoof en academicus. Ze geeft les aan het Centre Sèvres en aan het Institut Catholique in Parijs, waar ze decaan is van de faculteit Wijsbegeerte. Als specialist op het gebied van de zeventiendeeeuwse filosofie houdt ze zich onder andere bezig met moraalfilosofie en schreef ze over Descartes en Pascal.