Ingrid Verhelst

Ingrid Verhelst

Ingrid Verhelst werkt als schrijfcoach en als ghostwriter van dolende zielen. In een vroeger schrijversleven werd ze door de Volkskrant ‘een hedendaagse Jane Austen’ genoemd. Toen ze het verhaal van Bethina in een doos in haar tuin vond, hervond ze haar schrijversadem. En hoe!