André Léonard

André Léonard

André Léonard (1940) is de voormalige aartsbisschop van België. Hij schreef zijn doctoraatsverhandeling over Hegel en publiceerde ettelijke boeken over morele en ethische geloofskwesties. Hij plaatst zich in de lijn van Vaticanum II.