De Bezige Bij vertegenwoordigt onder andere de vertaal-, verfilmings-, toneel-, audio- en digitale rechten voor haar auteurs. Daarnaast behandelen wij de aanvragen voor speciale (licentie)uitgaven en ‘kleine overnames’. Hierbij kunt u denken aan het plaatsen van een gedicht van een van onze auteurs in een bloemlezing, tijdschrift, op internet, het opnemen van een tekst in een literaire wandelroute, het aanbrengen van een tekst of een gedicht op een muur of de straat of het opvoeren van een toneelstuk in het theater. Voor het gebruik van deze rechten dient een vergoeding te worden betaald, die afhankelijk is van het soort gebruik (doel, schaalgrootte, e.d.).

 

Contact

Voor aanvragen kunt u contact opnemen met Marijke Nagtegaal of Uta Matten via info@debezigebij.nl of tel. 020 305 9810. Uw aanvraag dient te zijn voorzien van een weergave van de te gebruiken tekst inclusief de bronvermelding, alsmede gegevens omtrent de aard van het gebruik, het aantal te drukken exemplaren of te spelen voorstellingen en de verkoopprijs of de toegangsprijs. Wij raden u aan uw aanvragen tijdig te doen.