Zoemer.nl is een online verhalenbank die erop gericht is een grote hoeveelheid lees- en lesmateriaal toegankelijk te maken voor scholieren en docenten: voor 2 euro per jaar zijn de mooiste korte verhalen uit de Nederlandse literatuur online leesbaar, op telefoon, tablet of laptop. Aan de website zijn bovendien lesprogramma’s toegevoegd die handvatten bieden voor het gebruik van Zoemer.nl als instrument in het literatuuronderwijs. Zoemer.nl onderhoudt nauwe banden met docenten en gaat de samenwerking aan om jonge lezers te inspireren, en om literatuur binnen handbereik te brengen. Zoemer.nl is een initiatief van oud Bulkboek-uitgever Theo Knippenberg en De Bezige Bij.