Mieke van Zonneveld is met haar dichtbundel Leger een van de drie genomineerden voor de Eline van Haarenprijs 2018. De jury, bestaande uit Anna Enquist, Neeltje Maria Min en Elly de Waard, heeft uit de 19 ingezonden dichtbundels van dichteressen onder 35 jaar, de drie dichtbundels genomineerd. De jury vindt dat de meeste bundels ‘blijk geven van een behoorlijk vakmanschap’, het genomineerde werk noemen de juryleden unaniem ‘van hoog niveau’.

De Eline van Haarenprijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt bij een lustrum van uitgeverij Conserve, die dit jaar 35 jaar bestaat.
De winnares wordt op zondagmiddag 21 oktober bekend gemaakt in theater De Blinkerd in Schoorl.