Contact

UITGEVERIJ DE BEZIGE BIJ AMSTERDAM
Voor algemeen contact kunt u ons het beste bereiken via een e-mail naar info@debezigebij.nl.
Boekhandelaren kunnen contact opnemen met onze verkoopafdeling via verkoop@debezigebij.nl.
Persverzoeken kunnen verstuurd worden naar publiciteit@debezigebij.nl.

Alle medewerkers zijn bereikbaar via e-mail of mobiele telefoon.NEDERLAND

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
E-mail: info@debezigebij.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33295148
BTW nummer: NL001177199B01

BELGIË

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
Telefoon: +32 3285 7200
E-mail: info@standaarduitgeverij.beAUTEURSFOTO’S
De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.


MANUSCRIPTEN

Uitgeverij De Bezige Bij ontvangt uw manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
U kunt uw manuscript e-mailen naar manuscripten@debezigebij.nl.


LEZINGEN
Voor lezingen van onze auteurs in boekhandels, bibliotheken of scholen kunt u contact opnemen met:

de Schrijverscentrale
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
Website: www.deschrijverscentrale.nl
E-mail: info@deschrijverscentrale.nl
Tel: 020 623 49 23

Voor alle overige verzoeken kunt u een bericht sturen naar info@debezigebij.nl. In uw brief dient duidelijk te worden vermeld welke gelegenheid het betreft, de datum, locatie en tijdstip van de lezing en het honorarium voor de auteur. Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

DISCLAIMER
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.