Lezingen

Voor lezingen van onze auteurs in boekhandels, bibliotheken of scholen kunt u contact opnemen met:
Stichting SSS
Huddestraat 7
1018 HB Amsterdam
Website: www.sss.nl
Mail: info@sss.nl
Tel: 020- 6234923

Voor alle overige verzoeken kunt u een bericht sturen naar info@debezigebij.nl.
In uw brief dient duidelijk te worden vermeld welke gelegenheid het betreft, de datum, lokatie en tijdstip van de lezing en het honorarium voor de auteur.
Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.