Contact

Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam | Antwerpen

Nederland:

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
Fax algemeen: 020 – 305 98 24
Fax verkoop/publiciteit: 020 – 305 98 39
E-mail: info@debezigebij.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33295148
BTW nummer: NL001177199B01

België:

Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
Telefoon: +32 3285 7200
Fax: +32 3285 72 99
E-mail: info@wpg.be

Auteursfoto's

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

 

Privacy Statement

De Bezige Bij is onderdeel van WPG Uitgevers B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van WPG Uitgevers B.V. en haar dochterondernemingen.
Lees verder...