Uitgeverij De Bezige Bij Amsterdam | Antwerpen

Nederland:

Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Postbus 75184
1070 AD Amsterdam
Telefoon algemeen: 020 – 305 98 10
E-mail: info@debezigebij.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33295148
BTW nummer: NL001177199B01

België:

Mechelsesteenweg 203
2018 Antwerpen
Telefoon: +32 3285 7200
Fax: +32 3285 72 99
E-mail: info@wpg.be

Auteursfoto’s

De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van fotomateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Lezingen

Voor lezingen van onze auteurs in boekhandels, bibliotheken of scholen kunt u contact opnemen met:
Stichting SSS
Huddestraat 7
1018 HB Amsterdam
Website: www.sss.nl
Mail: info@sss.nl
Tel: 020- 6234923

Voor alle overige verzoeken kunt u een bericht sturen naar info@debezigebij.nl.
In uw brief dient duidelijk te worden vermeld welke gelegenheid het betreft, de datum, lokatie en tijdstip van de lezing en het honorarium voor de auteur.
Wij zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Manuscripten

Uitgeverij De Bezige Bij ontvangt uw manuscript graag ter inzage, mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. U kunt uw manuscript e-mailen naar manuscripten@debezigebij.nl.

Voorwaarden:

  1. regelafstand 1,5;
  2. voorzie het manuscript van een heldere synopsis van maximaal 2 pagina’s waarin het boek kort samengevat wordt;
  3. voorzie het manuscript van een begeleidende brief waaruit blijkt wie de auteur is en wat de opzet van het boek is.

Voorts is de gang van zaken als volgt: uw manuscript wordt door de redactie gelezen. Gezien de grote stapels inzendingen die ons bereiken, kan het enkele weken tot enige maanden duren voordat dit is gebeurd.

 

Disclaimer

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.